کارگاه آمادگی آزمون اشتمال (مجازی)

آموزش مهارتها و روشهای تست زنی
آشنایی با نمونه سوالات آزمون 
مرور فشرده مهمترین و اصلی ترین نکات محتوایی لازم

«توجه»

  • 1) با توجه به برگزاری کارگاه به صورت حضوری و عدم تشکیل کارگاهی مستقل به صورت مجازی و نیز با توجه به اشکالات احتمالی اینترنت برای هر کاربر به داوطلبان گرامی توصیه میکنیم حتی المقدور در کارگاه به صورت حضوری شرکت نمایند. (دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در خصوص اشکالات احتمالی اینترنت کاربر نخواهد داشت).
  • 2) کلیه صوت های ضبطی کارگاه پس از برگزاری کارگاه در کانالی که در ایتا به همین منظور تشکیل میگردد، ارائه خواهد شد.
  • 3) امکان انصراف و یا استرداد شهریه کارگاه و یا ذخیره آن برای کارگاه ها و آزمون های بعدی وجود نخواهد داشت.