کارگاه آمادگی آزمون اشتمال (حضوری)

آموزش مهارتها و روشهای تست زنی 
آشنایی با نمونه سوالات آزمون 
مرور فشرده مهمترین و اصلی ترین نکات محتوایی لازم

«توجه»

 امکان انصراف و یا استرداد شهریه کارگاه و یا ذخیره آن برای کارگاه ها و آزمون های بعدی وجود نخواهد داشت.