دومین دوره آموزش آنلاین مدیریت زمان + اولین برنامه کوچینگ مدیریت زمان

محمدصادق حیدری
کل پک آموزشی با 30 درصد تخفیف 441000 تومان
ثبت نام به اتمام رسیده است

مهلت ثبت نام :

دی ماه 1399

شروع کلاس:

17بهمن ماه 1399

روزهای برگزاری:

روزهای زوج

ساعت برگزاری :

19

تعداد جلسات :

دوره آموزش آنلاین 2 جلسه 4ساعته + 1 ساعت مشاوره + 30 روز پشتیبانی و پیگیری توسط استاد دوره

هزینه دوره :

کل پک آموزشی با 30 درصد تخفیف 441000 تومان

مکان دوره :

سامانه آموزش مجازی
فهرست