مقاله نویسی و پایان نامه نویسی – دی ماه ۱۴۰۰

دکتر محمدجواد اصغری
119 هزار تومان
ثبت نام به اتمام رسیده است

مقاله نویسی به ویژه نگارش مقاله های علمی و پژوهشی در سال های اخیر به شدت مورد توجه واقع شده است و افراد زیادی اقدام به نگارش مقاله های پژوهشی می کنند. نوشتن یک مقاله پژوهشی موجب بروز یافته های جدید درباره موضوع آن مقاله می شود و این کار کمک شایانی به رشد و توسعه دانش در جهان می کند. اما نگارش مقاله مانند هر فعالیت علمی دیگر نیاز به آموزش و یادگیری است. امروزه نگارش مقاله بدون آشنایی با استانداردها و قوانینی که در نگارش آن وجود دارد امکان پذیر نیست. در دوره های مقاله نویسی بر آن هستیم که از صفر تا صد آنچه را که برای نگارش یک مقاله یا پایان نامه خود نیاز دارید به شما آموزش دهیم.