دوره آموزش ویراستاری + کارگاه – بهمن ماه 1400

محمدرضا آتشین صدف
299 هزار تومان
ثبت نام به اتمام رسیده است

در دوره آموزش ویراستاری می آموزید که ویراستاری چیست، با مهارت ویراستاری آشنا می شوید و می آموزید که چگونه یک متن را از نظر ادبی و علمی ویرایش کنید، با موانع ویرایش و ویراستاری آشنا می شوید، روش های درست نویسی را می آموزید و در پایان دوره تئوری، گام به گام با استاد و به صورت عملی و کارگاهی روشهای ویرایش یک متن به شما آموزش داده می شود. از آنجا که آموختن این مهارت برای فراگیر می تواند درآمدزا باشد برای دوستانی که به دنبال یادگیری مهارتهای درآمدزا هستند این دوره آموزشی توصیه می شود.

مهلت ثبت نام : 30 دی ماه 1400
شروع کلاس : بهمن ماه 1400 - در صورت تکمیل ظرفیت
روزهای برگزاری : متعاقبا اعلام خواهد شد
تعداد جلسات : 15 جلسه شامل 10 جلسه نظری (به صورت فایل آفلاین) و 5 جلسه عملی (به صورت آنلاین)
هزینه دوره : 299 هزار تومان
مکان دوره : آفلاین و آنلاین
جلسه 1 ویراستاری چه چیزی هست و نیست؟
جلسه 2 پیش‌نیازهای موفقیت در ویراستاری
جلسه 3 کتب اربعه‌ی ویرایش
جلسه 4 ویرایش متن با غول چراغ جادو (=نرم‌افزارهای ویراستاری)
جلسه 5 هفت بیماری مخصوص ویراستاران
جلسه 6 درست‌نویسی
جلسه 7 درست‌نویسی
جلسه8 درست‌نویسی
جلسه 9 درست‌نویسی
جلسه 10 درست‌نویسی
جلسه11 کارگاه اختیاری
جلسه12 کارگاه اختیاری
جلسه13 کارگاه اختیاری
جلسه14 کارگاه اختیاری
جلسه15 کارگاه اختیاری