دوره آموزش ویراستاری + کارگاه – بهمن ماه 1400

محمدرضا آتشین صدف
299 هزار تومان
ثبت نام به اتمام رسیده است

در دوره آموزش ویراستاری می آموزید که ویراستاری چیست، با مهارت ویراستاری آشنا می شوید و می آموزید که چگونه یک متن را از نظر ادبی و علمی ویرایش کنید، با موانع ویرایش و ویراستاری آشنا می شوید، روش های درست نویسی را می آموزید و در پایان دوره تئوری، گام به گام با استاد و به صورت عملی و کارگاهی روشهای ویرایش یک متن به شما آموزش داده می شود. از آنجا که آموختن این مهارت برای فراگیر می تواند درآمدزا باشد برای دوستانی که به دنبال یادگیری مهارتهای درآمدزا هستند این دوره آموزشی توصیه می شود.

فهرست