دوره آموزش لهجه عراقی

استاد محمد کلامی
هر ترم 300 هزار تومان
مهلت ثبت نام : اواخر تیر ماه
شروع کلاس : اول مرداد ماه
روزهای برگزاری : روز های فرد
ساعت برگزاری : 17 الی 18
تعداد جلسات : 2 ترم (هر ترم 12 جلسه)
هزینه دوره : هر ترم 300 هزار تومان
مکان دوره : سامانه آموزش مجازی