ارتباط با همکاران مرکز

جهت ارتباط با داخلی ها ابتدا با شماره تلفن 02532802610 تماس حاصل نمایید.

علی رضایی نیا
مسئول دفتر
ساعات پاسخگویی 9 تا 14
داخلی 417
مهدی شعبانی
زبان آفلاین
ساعات پاسخگویی 9 تا 14
داخلی 417
هادی غلام زاده خاکپور
دوره آمادگی اشتمال عربی و تافل انگلیسی
آزمون اشتمال عربی و تافل انگلیسی
ساعات پاسخگویی 9 تا 14
02532806653
داخلی 255
فاطمه ربانی
تربیت مدرس زبان عربی
ساعات پاسخگویی 9 تا 14
خانم محمدی
زبان آفلاین
آدرس
قم - شهرک پردیسان - بلوار امام صادق علیه السلام
02532806653