دوره های مجازی برگزار شده

آموزش پادکست
آموزش آنلاین

کارگاه دوروزه تولید و انتشار پادکست و کتاب صوتی

علی رضایی نیا

مهلت ثبت نام:

چهارشنبه - 15 بهمن 1399
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

دومین دوره آموزش آنلاین مدیریت زمان + اولین برنامه کوچینگ مدیریت زمان

محمدصادق حیدری

مهلت ثبت نام:

دی ماه 1399
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

دومین دوره آموزش آنلاین مقاله نویسی + اولین کارگاه نگارش مقاله

محمدرضا آتشین صدف

مهلت ثبت نام:

دی ماه 1399
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

چهارمین دوره آموزش مجازی تکنیک های پایان نامه نویسی

محمدرضا آتشین صدف

مهلت ثبت نام:

دی ماه 99
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

مشاوره حقوق خانواده

دکتر علیرضا پنداشته‌پور

مهلت ثبت نام:

16 آبان ماه 99
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

ترجمه و ویراسته نویسی (مقدماتی و متوسطه)

دکتر بهروز حدادی

مهلت ثبت نام:

آذر ماه 99
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

مطالعات زنان و حقوق خانواده بر پایه متون انگلیسی

دکتر بهروز حدادی

مهلت ثبت نام:

16 آبان ماه 99
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

مشاوره روانشناسی خانواده

دکتر عبدالامیر میرابیان

مهلت ثبت نام:

16 آبان ماه 99
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

زندگی امن و آرام

استاد علیرضا پنداشته‌پور

مهلت ثبت نام:

16 آبان ماه 99
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

غرب و قرآن پژوهی

همایون همتی

مهلت ثبت نام:

16 آبان ماه 99
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

سومین دوره آموزش مجازی تکنیک های پایان نامه نویسی

محمدرضا آتشین صدف

مهلت ثبت نام:

آبان ماه 99
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

اولین دوره آموزش مجازی مدیریت زمان و انضباط فردی

فرشاد حیدری

مهلت ثبت نام:

16 آبان ماه 99
اطلاعات بیشتر
فهرست