دوره های در حال ثبت نام

آموزش آنلاین

مشاوره حقوق خانواده

دکتر علیرضا پنداشته‌پور

مهلت ثبت نام:

پایان مهرماه
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

ترجمه و ویراسته نویسی (مقدماتی و متوسطه)

دکتر بهروز حدادی

مهلت ثبت نام:

پایان مهرماه
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

مطالعات زنان و حقوق خانواده بر پایه متون انگلیسی

دکتر بهروز حدادی

مهلت ثبت نام:

پایان مهرماه
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

مشاوره روانشناسی خانواده

دکتر عبدالامیر میرابیان

مهلت ثبت نام:

پایان مهرماه
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

زندگی امن و آرام

استاد علیرضا پنداشته‌پور

مهلت ثبت نام:

پایان مهرماه
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

سومین دوره آموزش مجازی تکنیک های پایان نامه نویسی

محمدرضا آتشین صدف

مهلت ثبت نام:

۵ آبان ماه ۹۹
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

اولین دوره آموزش مجازی مدیریت زمان و انضباط فردی

فرشاد حیدری

مهلت ثبت نام:

۴ آبان ماه ۹۹
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

اولین دوره آموزش آنلاین ساخت پادکست حرفه ای

علی رضایی نیا

مهلت ثبت نام:

۱ آبان ماه ۹۹
اطلاعات بیشتر
فهرست