دوره های در حال ثبت نام

آموزش آنلاین

ترجمه و ویراسته نویسی (مقدماتی و متوسطه)

دکتر بهروز حدادی

مهلت ثبت نام:

۱۶ آبان ماه ۹۹
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

غرب و قرآن پژوهی

همایون همتی

مهلت ثبت نام:

۱۶ آبان ماه ۹۹
اطلاعات بیشتر
آموزش آنلاین

سومین دوره آموزش مجازی تکنیک های پایان نامه نویسی

محمدرضا آتشین صدف

مهلت ثبت نام:

آبان ماه ۹۹
اطلاعات بیشتر
فهرست